Predlog vrstic

  • Ob tej izbiri se odpre nastavitveno okno:
  • Izberemo lahko od do datuma naročila. To pomeni, da bo v tem obdobju program iskal podatke za predlog vrstice. Povemo mu koliko vrstic naj predlaga. In določimo po katerem kriteriju se predlagajo vrstice. Možnosti sta dve Prodaja količina in Količina prodaje. Prvi izbira po prodani količini artikla. Drugi pa po tem koliko vrstic artikla je bilo v odpremi in te vrstice so bile poknjižene v materialno skladišče in na račun.
  • Ob potrditvi program samodejno predlaga vrstice za stranko vneseno v glavi izdelka. V vrsticah se ne predlaga količina, ki jo je potrebno ročno vnesti.

Natisni