Splošno

Na zavihku Splošno vnašamo nekatere splošne lastnosti dokumenta. Nobeden od teh podatkov ni obvezen.

Naziv – vpišemo naziv dokumenta

Zadeva – vpišemo podatek, ki označuje zadevo dokumenta

Avtor – vpišemo osebo, ki je dokument naredila (npr. šifro in ime operaterja, ki je prijavljen v program)

Uporabniški naziv – vpišemo uporabniški naziv, na katerega smo prijavljeni

Vodja – vpišemo osebo, ki je vodja

Podjetje – vpišemo naziv podjetaj, na katerga se nanaša dokument

Vrsta – vpišemo vrsto dokumenta

Ključne besede – vpišemo ključne besede, s katerimi bomo kasneje iskali dokumente

Aplikacija – program sam vpiše kratico aplikacije, preko katere smo dokumentu prvič vpisovali lastnosti.

Datum dokumenta – vpišemo npr. datum in čas izdaje dokumenta

Komentar – vpišemo poljuben komentar

Natisni