Verzija 2020.17.002

 

Obračun plač zaposlenim

Šifrant vrst izplačnil v javnem sektorju

  • Dodana šifra C226 -  Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjev v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Davek na dodano vrednost - N

  • Urejena težava, ko se v nekaterih primerih niso prenesla vsa plačila iz Dvostavnega knjigovodstva v primeru poslovanja po načelu plačane realizacije.

 

Natisni