Zavihek Povezave (Alt + V)

Nastavitve povezav naredimo tako, da ob odprtju nastavitev programa gremo na zavihek »Povezave«.

Na zavihek Povezave vnesemo naslednje podatke:

·      Uporabnik MSP – vnos uporabnika MSP.

·      Uporabnik FAK – vnos uporabnika za FAK (v kolikor je povezava vzpostavljena, se aktivirajo tudi nastavitve na zavihku Fakturiranje).

·      Uporabnik KE –  vnos uporabnika KE. V kolikor je povezava vzpostavljena, potem lahko šifrant delavcev izbiramo iz šifranta zaposlenih.

·      Uporabnik OSD – vnosu uporabnika OSD. V kolikor je povezava vzpostavljena, potem lahko šifrant strojev izbiramo iz seznama osnovnih sredstev.

·      Uporabnik NDK – vnos uporabnika NDK. Nastavitev je potrebna v kolikor želimo povezati modul DN z modulom NDK oziroma želimo med izpisi dobiti tudi zasaditveni načrt.

·      Uporabnik POG – vnos uporabnika POG. Nastavitev je potrebna v kolikor želimo povezati modul DN z modulom POG.

·      Uporabnik TDR – vnos uporabnika TDR. Nastavitev je potrebna v kolikor želimo povezati modul DN z modulom TDR.

·      Uporabnik OPZ – vnos uporabnika OPZ. Nastavitev je potrebna v kolikor želimo povezati modul DN z modulom TDR. Če ta nastavitev obstaja, se v nastavitvah odpre dodaten zavihek »Plače«.

·      Številka šifranta za artikle – vpišemo številko šifranta za artikle. Predlagamo, da je številka šifranta enaka šifri uporabnika za MSP. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.

·      Številka šifranta za stranke – vpišemo številko šifranta za stranke. Predlagamo, da je številka šifranta enaka šifri uporabnika za MSP. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.

·      Številka šifranta za SM in SN – vpišemo številko šifranta za SM in SN.  Predlagamo, da je številka šifranta enaka šifri uporabnika za MSP. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.

·      Številka šifranta za analitike – vpišemo številko šifranta za analitike.  Predlagamo, da je številka šifranta enaka šifri uporabnika za MSP. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.

·      Številka šifranta za konte – vpišemo številko šifranta za konte. Predlagamo, da je številka šifranta enaka šifri uporabnika za MSP. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.

·      Številka šifranta za zaposlene – vpišemo številko šifranta za zaposlene. Predlagamo, da je številka šifranta enaka šifri uporabnika za KE. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.

 

Vrste prometa za prenos na naslednjo fazo

·      Izdaja – vnesemo šifro vrste prometa (oziroma jo poiščemo iz seznama vrst prometa) s katero se bo knjižila izdaja izdelka pri prenosu na naslednjo fazo.

·      Prejem– vnesemo šifro vrste prometa (oziroma jo poiščemo iz seznama vrst prometa) s katero se bo knjižil prejem izdelka pri prenosu na naslednjo fazo.

 

Nastavitev je aktivna samo v kolikor je na zavihku Splošno aktivirana opcija prenosa na naslednjo fazo.

Natisni