Modularni prikaz

Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Tip prikaza – tu se nam ponudi izbira Sestavnica in Pripadnost. Če je izbrana možnost Sestavnica se izpiše sestavnica za izbrani artikel. Če izberemo možnost Pripadnost pa se prikaže h katerim artiklom pripada izbrani artikel, kot njegova sestavina.
 • Prikaz alternativ – v kolikor je opcija izbrana (kljukica) potem se na izpisu sestavnice na papir prikažejo tudi alternative sestavine (opcijo se lahko izbere samo v primeru tipa prikaza »sestavnica«.
 • Šifra artikla od do – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov za katere bi se izpisali podatki.
 • Skupina artikla od do – vpišemo oziroma izberemo šifre skupine artikla za katere bi se izpisali podatki.
 • Klasifikacija od do – vpišemo oziroma izberemo šifre klasifikacije za katere bi se izpisali podatki.
 • Oddelek od do – vpišemo oziroma izberemo šifre oddelkov za katere bi se izpisali podatki.
 • Proizvajalec od do – vpišemo oziroma izberemo šifre proizvajalcev za katere bi se izpisali podatki.
 • Datum veljavnosti – vnesemo želeni datum, izpisale se bodo le sestavnice, ki so bile veljavne na vneseni dan.
 • Samo aktivni artikli – v kolikor je ta opcija vklopljena se izpišejo samo sestavnice aktivnih nadrejenih artiklov (izdelkov).
 • Samo aktivne sestavine – v kolikor je ta opcija vklopljena se v setavnicah izpišejo le podatki aktivnih podrejenih artiklov (sestavin).
 • Prikaži opombe – izberemo ali se bodo tiskale opombe sestavin ali ne.
 • Uredi po - izbira je možna med: Šifri, Nazivu, Skupini in Klasifikaciji. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

V spodnjem delu okna je tudi gumb Preglednica (Alt+P), ki ob aktiviranju odpre preglednico sestavnica, kjer so vidne sestavnice, ki ustrezajo izbirnim kriterijem nastavitve izpisa.

Želeno sestavnico (ali pripadnost) pogledamo preko ukaza Naprej .

 

Po izbiri gumba Tiskaj ali ukaza Predogled se po vnosu želenih izbirnih podatkov izpiše naslednja lista, kjer so razvidni podatki modularne sestavnice:

Natisni