Delovna obveznost učiteljev

Izpis je aktiven, če uporabljate kodo programa za glasbene šole. Če izberemo izpis Delovna obveznost učiteljev, se odpre spodaj prikazano okno.

·      Šolsko leto – izberemo šolsko leto, za katerega bomo izpisovali delovne obveznosti učiteljev.

·      Šifra enote – omejimo izpis izbrane enote. Če podatka ne izpolnimo, bomo izpisovali vse enote.

·      Od do šifre učitelja - omejimo izpis od – do šifre učitelja.

·      Od do šifre skupine – omejimo izpis od do šifre skupine.

·      Razvrščanje po skupini iz evidence šolanja – če želimo podatke učiteljev razvrščati po skupini iz evidence šolanja, potem polje potrdimo (obkljukamo). V nasprotnem primeru pustimo polje prazno.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

 

Kliknemo na gumb Predogled.

Natisni