Stroškovna mesta

Šifrant Stroškovna mesta je preglednica, ki prikazuje stroškovna mesta, ki jih uporabljamo pri poslovanju. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih mest, so natančneje prikazani v navodilih za SAOPsf.

Natisni