Verzija 2018.14.000 z dne 30.10.2018

Knjiženje računov v dvostavno knjigovodstvo

  • pri računih, katerim se terjatve knjižijo na evidenčne konte, in so bili v celoti ali delno plačani z gotovino smo vknižbe realizacije sorazmerno razbili na toliko knjižb kot je bilo različnih načinov gotovinskih plačil.

 

Natisni