Uvod

 

Preglednica je standardna.

 

Pod preglednico je nastavitev prikaza podatkov v preglednici :  prikaže samo zapise, označene z Aktiven,  prikaže neaktivne zapise,  prikaže vse zapise.

 

Osnove zaposlenih se nanašajo na vrednosti, določene z zakoni, kolektivno pogodbo, pravilniki in drugimi uredbami in se navadno razlikujejo po zaposlenih. Iz vrednosti teh osnov se izračunavajo urne postavke, zneski dodatkov ali drugih izplačil. V šifrant nazivov osnov zaposlenih vnesemo le šifre in nazive teh osnov, same vrednosti pa vpisujemo pri obračunskih podatkih zaposlenih.

Aktiven – oznaka aktivnosti / neaktivnosti

Šifra osnove zaposlenih – vnesemo poljubno šifro.

Naziv osnove zaposlenih – vpišemo naziv osnove zaposlenih.

Na obračunskem listu – izberemo ali naj se osnova zaposlenega izpiše na obračunskem listu (da, če ni 0 ali ne).

Način izračuna – izbiramo med Vnosom ali Formulo.

Šifra formule – vpišemo šifro formule ali jo izberemo iz šifranta formul z gumbom  .

Šifra vrste izplačila v javnem sektorju – štirimestna šifra vrste izplačila, ki jo iz šifranta vrst izplačil v javnem sektorju izberejo ali ročno vpišejo uporabniki proračuna, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Opombe – poljubno.

Več:

Natisni