Vnos javnega naročila

Ko kliknemo v preglednici Javna naročila na gumb Vnesi zapis, se odpre spodaj prikazano okno in javno naročilo ima to status Predloženo. Izgled vnosnega okna je:

Vnosno okno je razdeljeno na več delov:

·      Zgornji del z osnovnimi podatki naročila

·      Zavihki Splošno, Proračunske postavke, Podrobnosti izbire, Predmet naročanja, Povabljene stranke in Odobritev/zavrnitev.

 

Natisni