Preračun neto osnov v bruto

Obdelavo uporabimo, ko želimo pred izvedbo obračuna iz vnaprej določene (želene) neto plače ugotoviti, kolikšna mora biti bruto plača. Odpre se nastavitveno okno s podatki:

Šifra zaposlenega od-do – obdelavo lahko omejimo le na posameznika ali skupino zaposlenih.. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+▼) in jo poiščemo ter označimo.

Dovoljena razlika - vpišemo znesek. Obdelava se bo ustavila ob prvi neto plači, ki od želene ne bo odstopala za več kot znaša vpisana dovoljena razlika.

Šifra osnove zaposlenih, v kateri je želena neto plača - vnesemo osnovo, v kateri je shranjena želena neto plača.

Šifra osnove zaposlenih, v katero se bo shranila bruto plača - vnesemo osnovo, v katero se bo shranila izračunana bruto plača.

Pomožna vrsta obračuna za izračun plače - vnesemo vrsto obračuna, ki jo bo obdelava uporabila, da bo simulirala obračun plače. Ta vrsta mora imeti v šifrantu vrst obračuna, na zavihku Izračun definiran le "vnos" pri razdelku Znesek.

 

Po potrditvi se za vse izbrane zaposlene, ki imajo izpolnjeno osnovo z neto plačo (večjo od 0) in so označeni za obračun plač, požene preračun neto osnov v bruto. Zanje obdelava odpre obračun, doda vanj začasno vrstico in s poskušanjem preračunava dokler ne dobi dovolj natančne neto plače - teoretično je možno tudi, da je ne dobi. Dobljen bruto znesek začasne vrstice shrani v osnovo za bruto plačo.

Natisni