Tiskanje skrbnikov

S klikom na gumb  Izpis šifranta se odpre okno Skrbniki.

·      Šifra oskrbovanca od do– omejimo izpis oskrbovancev. Program predlaga izpis od začetka do konca (prazna polja).

·      Šifra skrbnika od do– omejimo izpis skrbnikov. Program predlaga izpis od začetka do konca.

·      Šifra storitve od do– omejimo izpis storitev.

·      Tiskam opombe – potrditev pomeni, da se bodo tiskale tudi opombe, ki smo jih vnesli v oknu vnos oziroma sprememba doplačnikov storitev. Program predlaga potrditev.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

Natisni