Uvoz novincev

Nove otroke lahko uvozimo v šifrant otrok s pomočjo čarovnika za uvoz otrok. Otroke prenesemo iz Excela, ki pa mora biti pravilno urejen (priimek in ime učenca v istem stolpcu, naslov in hišna številka v istem stolpcu,…)

Uvoz novincev

Natisni