Šifrant stolpcev v knjigi prihodkov in odhodkov

Pri določanju vrste prihodkov in odhodkov, ki jih v KPO vnašamo v stolpce, si lahko učinkovito pomagamo s šifrantom stolpcev. Odpremo ga, tako da kliknemo na gumb  poleg okenca Šifra stolpca.

 

 

Pomen posameznih šifer je lepo razviden iz preglednice, zato ga ne bomo posebej opisovali. V prvem stolpcu je šifra, ki je povezana s stolpcem, kamor knjižimo posamezne zneske v Knjigo prihodkov in odhodkov. V drugem stolpcu je oznaka, ki nam pove, ali gre za prihodek (+) ali odhodek (-). V tretjem in četrtem stolpcu sledijo še naziv in opis prihodka oz. odhodka.

Natisni