QM

QM (ALT+O)

 

Zavihek je aktiven le v kolikor je v nastavitvah programa vzpostavljena ovezava s programskim modulom QM – obvladovanje kakovosti.

Prevzem procesa

  • Knjiga nalogov PPR – v primeru povezave delovnih nalogov izbrane knjige s kontrolnimi nalogi prevzema procesa se na tem mestu izbere knjigo kontrolnih nalogov kjer bodo nastajali kontrolni nalogi.
  • Avtomatski prenos PPR – vklop te funkcije bo avtomatsko generiral kontrolne naloge prevzema procesa, ko bo delovni nalog dobil status »Tiskan« (pomeni lansiran v proizvodnjo).
  • Zapora knjiženja prejema – izbiramo lahko dve opciji (K – karantena serija, Z – zapora knjiženja prejema). Prva opcija bo v primeru da bo kontrolni nalog prevzema procesa bil ustrezen (ali notranje potrjen) sprostil karanteno na seriji izdelka (pred tem knjiženje za to serijo v MSP ni možno), druga pa bo preprečil (onemogočila) knjiženje prejema po delovnem nalogu dokler ne bo kontrolni nalog dobil ustreznega statusa.

 

Medfazna kontrola

  • Knjiga nalogov MFK – v primeru povezave delovnih nalogov izbrane knjige s kontrolnimi nalogi medfazne kontrole, se na tem mestu izbere knjigo kontrolnih nalogov kjer bodo nastajali kontrolni nalogi.
  • Avtomatski prenos MFK – vklop te funkcije bo avtomatsko generiral kontrolne naloge medfazno kontrolo, ko bo delovni nalog dobil status »Tiskan« (pomeni lansiran v proizvodnjo).

 

Končna kontrola

  • Knjiga nalogov KKO – v primeru povezave delovnih nalogov izbrane knjige s kontrolnimi nalogi končne kontrole se na tem mestu izbere knjigo kontrolnih nalogov kjer bodo nastajali kontrolni nalogi.
  • Avtomatski prenos KKO – vklop te funkcije bo avtomatsko generiral kontrolne naloge končne kontrole, to se bo zgodilo v trenutku, ko bo za delovni nalog zaključen kontroli nalog prevzema procesa s statusom potrjen ali notranje potrjen.
  • Skladišče karantena (vhodno skladišče) – vnos šifre karantenskega skladišča prevzema izdelkov (v primeru, da se bo pri končni kontroli uporabljal sistem karantenskega skladišča; v nasprotnem pustimo neizpolnjeno). V tem primeru se bo prevzem izdelkov po delovnem nalogu (ne glede na skladišče izdelkov nastavljeno v zavihku »Splošno knjiženje«) najprej vršilo na to skladišče.
  • Skladišče ustrezno – vnos šifre karantenskega skladišča na katerega se bodo v primeru potrjenih ali notranje potrjenih kontrolnih nalogov vršili prenosi izdelkov po končani končni kontroli. Vnašamo le, če se bo pri končni kontroli uporabljal sistem karantenskega skladišča; v nasprotnem pustimo neizpolnjeno.
  • Skladišče neustrezno – vnos šifre karantenskega skladišča na katerega se bodo v primeru nepotrjenih  kontrolnih nalogov vršili prenosi izdelkov po končani končni kontroli. Vnašamo le, če se bo pri končni kontroli uporabljal sistem karantenskega skladišča; v nasprotnem pustimo neizpolnjeno.

Natisni