Analitike

Šifrant Analitike (Alt E) je preglednica, ki prikazuje analitike, ki jih uporabljamo pri pripravi računa/predračuna in so (v primeru priprave računa) pomembne za pripravo knjižb v finančno knjigovodstvo v DOS okolju (KMP). Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta tečajnih list, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank.

 

Natisni