Modularna sestavnica

Okno Modularna sestavnica je preglednica, ki prikazuje iz česa je neposredno setavljen artikel.

Nad preglednico je polje Datum veljavnosti, v katero vpišemo datum veljavnosti modularne sestavnice. Če je polje izponjeno, se prikažejo samo pozicije, ki so veljavne na vneseni datum. Če polje ni izponjeno, se prikažejo vse pozicije sestavnice.

Natisni