Varnostna kopija podatkov

Gumb Briši varnostne kopije , ki se nahaja na prvem oknu »Sprejemanje podatkov: nastavitve«, lahko oz. naj bi uporabili pred vsakim novim nameščanjem podatkov.  Program namreč vsakič izdela kopijo podatkov, čez katere bo prepisal nove. Kopija se izdela na področju, na katerem so nameščeni podatki stranke, vendar v novi podmapi z imenom, ki je sestavljeno iz predpone »SAOPVarnostnaKopija_« ter podatkov o datumu in času kopiranja podatkov. Gumb »Briši var.kopije« izbriše vse mape z varnostnimi kopijami podatkov razen zadnje narejene. Če smo prepričani, da nam stari podatki ne bodo več koristili, zaženemo brisanje varnostnih kopij, saj nam stari podatki samo zasedajo prostor. Vedno pa se nam ohrani zadnja narejena varnostna kopija. Če pa bi zaradi kakršnega koli razloga želeli ponovno vzpostaviti prejšnje stanje, si pomagamo s podatki iz mape varnostne kopije. Posamezne podatkovne baze vračamo na njena mesta, iz katerega so bila prenesena.

Natisni