Pogodbe

Z izborom menija Pogodbe odpremo preglednico, ki hrani seznam vseh pogodb sklenjenih s pogodbenimi strankami. Preglednica je razvrščena po letnicah in številkah pogodb, lahko pa razvrstitev poljubno spremenimo.

Natisni