Potrjevanje virmanov

V primeru, da kliknemo na gumb Potrdi vse (Alt+P) , se nam vsi plačilni nalogi, ki še niso obkljukani, v prvi koloni (V plačilo), označijo kot nalogi, ki jih želimo dati v plačilo. Znesek na plačilnem nalogu (Znesek za plačilo) se predlaga kot Znesek predloga. Gumb potrdi vse lahko naredimo neaktiven za določene referente s pomočjo varnostnega sistema.

V kolikor ne želimo plačati celotnega zneska, se postavimo v polje Znesek predloga (polje V plačilo mora biti označeno s kljukico) in znesek ustrezno popravimo. Ko bomo označene virmane pripravili za v plačilo, se nam bo na tem mestu znesek ustrezno zmanjšal (npr. v Znesek za v plačilo 12.000 eur smo določili, da bomo plačali le 4.000 eur, po Pripravi plačilnih nalogov se nam bo v polju Znesek za v plačilo prikazal znesek 8.000 eur,).

Natisni