Odklepanje skupinsko izvoženih računov

V primeru skupinskega odklepanja izvoženih računov je številka izvoza nad preglednico izpolnjena. Številko izvoza vpišemo oziroma izberemo iz preglednice »Izvozi v knjigovodstvo«, ki vsebuje naslednje podatke: Številka, Število dokumentov, Operater in Datum. Preglednica omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po zgoraj navedenih podatkih. Gumbi za vnos, popravljanje, brisanje, izpis, uvoz in izvoz podatkov so neaktivni. Aktivni so le gumbi za navigacijo. Preglednica je razvrščena po številki izvoza padajoče.

V preglednici »Odklepanje računov« so tako prikazani le računi, ki so bili v knjigovodstvo izvoženi skupinsko preko gumba  – Izvoz podatkov.  Vsi računi izbranega izvoza so obarvani rdeče. Gumba  - Izberi vse (Alt S) in  - Razveljavi izbor (Alt R) sta neaktivna. Ob kliku na gumb  - Odkleni (Alt D) se najprej odpre okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se računi odklenejo. V primeru potrditve se stanje računov izbrane številke izvoza spremeni iz K = Knjižen na P = pripravljen.

Natisni