Poreklo

Poreklo

Z gumbom "Poreklo" prikažemo izračun (kalkulacijo) porekla v preglednici.

Preglednica vsebuje dva nivoja. V prvem nivoju so prikazani zbirni podatki kalkulacije porekla posameznih izdelkov zajetih v kalkulaciji:

Na drugem nivoju so prikazani podrobni podatki po posameznih sestavinah izdelka. V primeru večnivojske sestavnice, se v kalkulaciji porekla prikazujejo le sestavine, ki jih kupimo (ne pa tudi sestavine, ki jih izdelamo):

Poreklo EU dobijo tiste sestavine, ki imajo v šifrantu artiklov določeno državo porekla iz območja Evropske unije (država ima označeno, da pripada davčnemu območju ES). Brez porekla EU so tiste sestavine katerih država porekla v šifrantu držav nima označeno, da pripada davčnemu območju ES. Ni porekla pa se priredi tistim sestavinam, ki v šifrantu artiklov nimajo vnesenega podatka o državi porekla.

V kolikor je izbrana opcija kalkulacije porekla za domačo državo, se kot poreklo domače države smatra samo artikle, ki imajo v šifrantu artiklov določeno državo porekla, ki je enaka državi stranke uporabnika iCentra.

 

Preko gumba »Tiskanje« lahko podatke o kalkulaciji porekla tudi natisnemo. Na voljo imamo standarden izpis kalkulacije porekla:

 

Izpis prikaže zbirne in detajlne podatke kalkulacije porekla po posameznem izdelku:

Natisni