Sestavnice

Obdelava je namenjena ažuriranju, prikazu in izpisu sestavnic. Sestavnice so dokumenti, v katerih imamo šifro artikla kot nosilni del sestavnice in šifre artiklov kot sestavne dele sestavnice. Šifra sestavnice (nosilni del) mora biti tipa »S« - storitev. Če imamo nastavljeno uporabo sestavnic tudi na prejemih, pa se za nosilni del lahko izbere tudi artikle tipa »B« ali »I«. Sestavni deli pa so lahko artikli kateregakoli tipa. Šifra sestavnega dela prav tako ne more biti enaka šifri sestavnice. Tako izdelano sestavnico lahko prenesemo v gotovinski račun v programu »Gotovinska prodaja« , v dobavnico v programu »Negotovinska prodaja« ali v predračun s klikom na gumb »Sestavnice«. V tem primeru se odpre okno za vpis želene količine sestavnice, nakar po potrditvi sledi prenos v račun.

V račun se tako prenese šifra sestavnice in vsi sestavni deli pomnoženi z ustrezno količino sestavnice. Na tem oknu za vpis količine je tudi opcija »Poenoti stopnje davka«. Če je ta opcija potrjena, potem se v vse vrstice dokumenta zapiše stopnja DDV nosilne pozicije, ne glede na stopnje DDV posameznih artiklov – sestavnih delov. Ta način poenotenja davčne stopnje se uporablja pri prodaji sestavljenih izdelkov (kompletov), npr. v cvetličarstvu. Upravičenost uporabe poenotenja stopnje DDV je povsem na strani uporabnika programa.

Pred samim prenosom si lahko sestavnico dodatno uredimo (gumb »Uredi sestavnico«). Odpre se okno s pozicijami izbrane sestavnice. Sestavnici lahko dodajamo ali brišemo pozicije, popravljamo ceno, ipd.. Sestavnica, ki smo jo na tem mestu spreminjali pa se ne shrani v šifrant in tako lahko imamo vzorec, katerega samo po potrebi dopolnimo. Pri tem urejanju sestavnice še velja, da se v račun prenesejo samo pozicije, ki imajo količino večjo od 0 (nič).

Izpis takšnega računa iz sestavnice pa izgleda tako, da je prikazana samo šifra sestavnice (nosilni del), sestavni deli pa se ne izpisujejo. Vrednost sestavnice se izračuna iz vsote vrednosti njenih sestavnih delov, kar predstavlja tudi znesek za plačilo. Tako preneseno sestavnico – račun lahko popravljamo: če spreminjamo sestavne dele, se to pozna samo na konkretnem artiklu, če spreminjamo količine sestavnice, se preračunajo vse količine sestavnih delov. Če brišemo sestavni del, se pobriše samo ena vrstica, če pa pobrišemo šifro sestavnice, pa se iz vnosne tabele odstrani celotna sestavnica. Opisano deluje seveda samo na pozicijah, katere izhajajo direktno iz sestavnice, če smo ročno dodajali artikle, se na teh pozicijah delo s sestavnico ne pozna.

Odpre se preglednica, kjer imamo prikazane sestavnice.

  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico.
  • Artikel – vpišemo, če želimo iskati sestavnice po artiklih (katera sestavnica vsebuje vnesen artikel)
  • Serija – vpišemo, če želimo iskati sestavnice po serijah (katera sestavnica vsebuje vneseno serijo)

Natisni