Verzija 2020.09.01 z dne 3.7.2020

  • Na knjiženem odpremnem nalogu, ki vsebuje skladišča pod kontrolo WMS ni več možno dodajati novih vrstic.

Natisni