Dopis z UPN

Če izberemo izpis Dopis z UPN, se odpre okno Dpis z UPN. Funkcionalnost omogoča pripravo UPN obrazca s podatki plačnika in s spremnim dopisom. Sami imate možnost oblikovanja sklica in določanja zneska na UPN (lahko pustite tudi 0 in v tem primeru se plačnik odloči, kakšen znesek bo nakazal). Funkcionalnost naj bi se predvsem uporabljala za zbiranje sredstev za šolski oz. vrtčevski sklad.

·     

·    

·      Od do enote – omejimo izpis izbrane enote. Če podatka ne izpolnimo, bomo izpisovali vse enote.

·      Od do šifre skupine – omejimo izpis od do šifre skupine.

·      Od do šifre predmeta – omejimo izpis glede na predmet.

·      Razvrstitev – izberemo med možnostimi v spustnem seznamu.

·      Sklic – oblikujemo tako, da ga sestavimo iz 5-mestne ali 3-mestne predpone (lahko obdržite tudi ničle) in dodane šifre otroka ali šifre enote in šifre otroka. Program bo sam dodal 13 kontrolno številko v sklic.

·      Namen nakazila – vpišemo namen, ki bo del UPN naloga.

·      Rok plačila – vpišemo rok plačila, ki je obvezni del UPN obrazca.

·      Znesek – vpišete znesek, lahko pustite tudi 0 in v tem primeru se plačnik odloči, kakšen znesek bo nakazal

·      Dopis - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v osrednji 2/3 dokuumenta. Zapišete ga v obliki dopisa, nagovora potencialnim plačnikom.

·    

·     

Natisni