Dodajanje sestavin

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre vnosno okno dodajanja nove sestavine materialne sestavnice:

 • Sestavina - vpišemo šifro artikla sestavine, oziroma jo poiščemo v šifrantu Artikli (F2, F8).
 • Količina - vpišemo količino sestavine v sestavnici; koliko enot sestavine se vgrajuje v sestavnico.
 • Za enot sestava – izbiramo lahko med 1,10,100 in 1000. Pomeni za koliko enot sestavnice je vnesena količina sestavine (vnos 10 pomeni, da se podatek iz polja »količina« vgrajuje v 10 enot sestavnice). V primeru, da imamo v nastavitvah okolja vnesen ključ SESTZAENOT z vrednostjo (10, 100 ali 1000) se podatek pri vnosu nove sestavine samodejno predlaga v skladu z vrednostjo ključa.
 • Izmet – vnos odstotka izmeta pri izdelavi sestavnice. Pomeni, da pri izdelavi vsake enote sestavnice pride do vnesenega odstotka izmeta sestavine.
 • Količinski izmet – vnos absolutne količine izmeta sestavine, ki velja za en delovni nalog. Pomeni, da se pri izdelavi enega delovnega naloga za to sestavnico pojavi vnesena količina izmeta sestavine.
 • Začetek veljavnosti – vnos datuma od kdaj naprej se upošteva izbrana sestavina pri izdelavi sestavnice.
 • Konec veljavnosti – vnos datuma do kdaj se upošteva izbrana sestavina pri izdelavi sestavnice.
 • Način izdaje – izbiramo lahko med dvema oznakama načina izdaje (Za nalog ali po enoti sestavine). Podatek je informativne narave, ki skladiščniku pove ali pri izdaji odmeri potrebno količino za delovni nalog oziroma izdaja v pakirni količini. Podatek ne vpliva na avtomatike knjiženja izdaje.
 • Risba – poljuben tekst za opis risbe.
 • Priponka – vsaki sestavini lahko pripnemo dodatno priponko (dokument, risbo,..), ki se nahaja kjer koli na računalniku oziroma računalniškem omrežju. Navodila za del s priponko se enaka, kot za delo s priponko na modularni materialni sestavnici (izdelku). Priponka se nahaja tudi v preglednici modularne sestavnice. Priponko lahko na preglednici enostavno odpremo (pogledamo) s klikom nanjo.
 • Omejen prikaz – podatek znotraj programa VRP ni uporabljen (namenjen je omejenemu prikazovanju sestavine na posebni spletni aplikaciji).
 • Izločeno iz knjiženja v MSP – v kolikor je ta opcija vklopljena (ü) potem se sestavina pri knjiženju delovnega naloga v MSP ne bo predlagala v seznamu sestavin za knjiženje izdaje (je izločena iz sistema avtomatskega knjiženja porabe po delovnem nalogu). Taka sestavine je vključena v kalkulacijo po standardni kosovnici, v kalkulacijo delovnega naloga, v pokalkulacijo delovnega naloga pa samo, če je bila poraba te sestavine za delovni nalog knjižena direktno v programu materialno skladiščno poslovanje.
 • Glavna sestavina – v kolikor predstavlja sestavina glavno sestavino izdelka, se ta opcija vklopi (ü). Samo ena sestavina ima lahko oznako, da je glavna sestavina. Podatek se bo prenesel na sestavnico delovnega naloga. Svoj pomen bo imel v delovnih nalogih namenjenih vzorčenju ter v primeru uporabe funkcije »Priprava serije« na delovnem nalogu po sistemu XLLZZ (glej navodila za pripravo serij).
 • Faktor cene - podatek je aktiven samo na sestavinah tistih nadrejenih artiklov, ki imajo v šifrantu artiklov vklopljeno "razstavljanje". V kolikor podatek vnesemo, se bo na pripomočku za delo z razstavnicami, cena te sestavine predlagala tako, da bo cena izdaje razstavljenega artikla povečana za vnesen faktor.
 • Tip artikla – prikaz tipa artikla sestavine.
 • Sestavnica – prikaz ali ima sestavina svojo (modularno) sestavnico.
 • Opombe – vpišemo poljuben tekst.

 

V naslovni vrstici se nahaja gumb »Slika« . Ob izbiri tega gumba se prikaže slika sestavine. Odpre se priponka sestavine shranjena v šifrantu artiklov pod zaznamkom s šifro »SVRP«:

Ob potrditvi nove sestavine program preveri, da ni slučajno sestavina sama sebi sestavni del. Če je, se izpiše naslednje opozorilo:

Program takega vnosa ne dovoli.

Natisni