Prenos na naslednjo fazo

Obdelava je namenjena tistim dejavnostim katere »zorijo« svoj izdelke ter vrednostno in količinsko ločijo zalogo glede na dozorelost (fazo) izdelka. Take dejavnosti so, na primer, večletni nasadi oljk, sušenje pršuta, gojenje živali,…

 

Funkcija prenosa na naslednjo fazo bo v materialnem skladiščnem poslovanju izdelala izdajo izdelka trenutne faze ter nato izdelka naslednje faze.  Pri tem bosta količina in vrednost izdaj enaka količini in vrednosti prejema.

Po vhodu v obdelavo se odpre okno z nastavitvenimi podatki knjiženja prenosa na naslednjo fazo:

·      Leto – vnesemo (izberemo) leto prometa v katerem se bosta v programu MSP knjižila izdaja in prejem.

·      Datum – vnesemo (izberemo) datum dokumenta izdaje in prejema.

·      Skladišče – vnesemo (izberemo) skladišče v katerem se bosta izdelala izdaja in prejem.

·      Izdelek trenutne faze – vnesemo (izberemo) šifro izdelka trenutne faze (za ta izdelek se bo izdelala izdaja).

·      Količina prenosa– vnesemo količino za katero želimo, da se zaloga iz izdelka trenutne faze prenese na izdelek naslednje faze. Količina ne more biti višja od zaloge izdelka trenutne faze.

·      Vrsta prometa izdaje – vnesemo (izberemo) vrsto prometa s katero se bo knjižila izdaja. Vrsta prometa se predlaga iz nastavitev programa.

·      Konto porabe – vnesemo (izberemo) konto porabe s katerim se bo knjižila izdaja. Konto se predlaga iz izbrane vrste prometa izdaje.

·      Vrsta prometa prejema – vnesemo (izberemo) vrsto prometa s katerim se bo knjižil prejem. Vrsta prometa se predlaga iz nastavitev programa.

·      Stroškovno mesto – vnesemo (izberemo) stroškovno mesto na katerega se bosta knjižila izdaja in prejem.

·      Stroškovni nosilec – vnesemo (izberemo) stroškovni nosilec na katerega se bosta knjižila izdaja in prejem.

·      Referent – vnesemo (izberemo) referenta na katerega se bosta knjižila izdaja in prejem.

·      Delovni nalog – vnesemo delovni nalog na katerega se bosta knjižila izdaja in prejem.

·      Analitika – vnesemo (izberemo) analitiko na katero se bosta knjižila izdaja in prejem.

 

Postopek knjiženja prenosa na naslednjo fazo potrdimo s gumbom Potrdi (Alt + P). V kolikor je vnesena količina izdelka trenutne faze večja od njegove zaloge, se pojavi naslednje obvestilo:

Po uspešno izvedeni izdaji in prejemu se pojavita obvestili:

 

 

In odpre okno za izbor oblike izpisa tiskanja izdajnice in prejemnice:

 

Natisni