Verzija 2017.07.000 z dne 26.5.2017

 • Evidenca prisotnost:
  • Odpravljene pomanjkljivosti pri dodajanju praznikov v primeru ko zaposleni dela več kot 8 ur na praznik v mesecu, ki ima več praznikov
  • Zaposleni dobi dodatek za prehrano po štirih urah prisotnosti
 • Pri poračunu negativnega zneska regresa se obračunski list pravilno izpiše.
 • Odpravljene pomanjkljivosti pri delitvi regresa po DM in evidentiranju po SM
 • Podatkovne funkcije
  • Omogočeni novi funkciji: R(31) odstotek za delovno dobo v JS na prvi dan obdobja in R(32) odstotek za delovno dobo v JS na zadnji dan obdobja
 • Posredni vnos
  • Priprava regresa
   • Med pripravo se upošteva delež zaposlitve in obdobje zaposlitve v letu obračuna (izračun sorazmernega dela regresa je usklajen z izračunom sorazmernega dela dopusta).
 • Zbirniki po delavcih
  • Obračunani krediti
   • Omogočeno tiskanje obvestila o poplačilu kreditov.

Natisni