Kartica SN

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Preglednice / Kartica SN. Ko pridemo v meni se nam odpre spodnje okno, kjer vpišemo konto, stroškovni nosilec in se omejimo z obdobjem:

Odpre se kartica stroškovnega nosilca v obliki preglednice. Na dnu preglednice je seštevek prometov v breme, dobro in saldo. S klikom na kvadratek (plus) poleg polja obdobje lahko pregledujemo podatke v globino.

 

Natisni