Verzija 2020.09.001 z dne 3.7.2020

  • urejena je knjiga dokumentov - podatki so urejeni v sklope, umaknjeni nastavitvi: verifikacija računa in privzeta št. uporabnika ddv
  • urejena je knjižna skupina - omaknjene so nastavitve: uvozo stroškova, mapa za uvoz stroškov, skupina podpisnikov

Natisni