Operacije

Podatki se vnašajo po principu vrstičnega vnosa:

 • Knjiga DN – vpis (izbor) knjige delovnega naloga na katerega se nanaša vpisan čas trajanja operacije.
 • Leto DN – vpis (izbor) leta delovnega naloga na katerega se nanaša vpisan čas trajanja operacije.
 • Številka DN – vpis (izbor) številke delovnega naloga na katerega se nanaša vpisan čas trajanja operacije.
 • Zaporedna operacije – vnos (izbor) številke operacije za katero se vnaša porabljen čas.
 • Naziv operacije – prikaz naziva operacije.
 • Količina dobri – vnos količine dobro izdelanih »kosov« izdelka po operaciji. Podatek se vnaša le, če je v nastavitvah programa vključena opcija vnos količine«.
 • Količina slabi– vnos količine slabo izdelanih »kosov« izdelka po operaciji. Podatek se vnaša le, če je v nastavitvah programa vključena opcija vnos količine«.
 • Priprava – v kolikor gre za pripravljalni čas operacije se predlaga oznaka ü.
 • Čas začetka – vnos časa pričetka izvajanja operacije. Format HH.MM.SS.
 • Čas konca – vnos časa zaključka izvajanja operacije. Format HH.MM.SS.
 • Porabljen čas – izračun časa opravljanja operacije (glede na uro konca in začetka) oziroma »ročni« vnos porabljenega časa. Format HH.MM.SS.
 • Nadure – v kolikor gre za nadurno delo, je potrebno zapis označiti z znakom ü.
 • Delovna postaja – prikaz šifre delovne postaje na kateri se izvaja operacija, delovno postajo lahko na tem mestu spremenimo (izbor iz seznama).
 • Status vrstice – v primeru vnosa preko programa VRP se status samodejno dodeli (1), v primeru vnosa preko zunanje aplikacije (zajem podatkov na delovnem mestu) pa se status spreminja (0 – pričetek beleženja časa na operaciji, 1 – konec beleženja časa, 5 vnos je potrjen in dokončno prenesen v VRP).
 • Število delavcev – podatek prikazuje število delavcev, ki hkrati izvajajo operacijo (prenese se iz podatkov operacije). Podatek  lahko spremenimo.
 • ID – ID (ključ) vnosa; se dodeljuje samodejno.
 • Norma – prikaz skupnega normiranega časa pri 100% dosegu norme za skupno količino vrstice.
 • Izločeno plače – v kolikor podatek označimo (ü), potem vrstica ne vstopa v pripravo datoteke za prenos na plače.
 • Opomba – po potrebi lahko vpišemo opombo na vrstico. Opomba se lahko prenese tudi iz programa Zajem podatkov na delovnem mestu (TS3). Podatek vstopa tudi v analizo dela. Podatek lahko vnašamo tudi preko gumba "Opomba", ki se nahaja spodaj pod preglednico.

 

V kolikor je na operaterju vklopljen varnostni sistem »VRP – DELO DELAVCEV, popravljanje zapisov prenesenih v DN« lahko tudi za zapise delavec/dan, ki so bili preneseni v delovne naloge, spreminjamo podatke o delovnem nalogu (knjiga, leto, številka), operaciji, številu dobrih/slabih enot,  porabljenemu času, številu delavcev, ter oznaki o naduri in pripravi. Dodajamo lahko tudi nove vrstice Popravljeni podatki se ustrezno prenesejo na delovne naloge (za pokalkulativne namene).

V primeru vklopa opcije »Mešan način vnosa ur« (v nastavitvah programa) se v delo delavca ne more prijavljati operacij tehnoloških postopkov, ki imajo podatek »Prijava SDD« postavljen na Ne.

Natisni