Izvoz podatkov OS/DI na UJPnet - združevanje XML datotek

Če pripravljeni izvoz iz registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja ne ustreza zahtevam ministrstva (ena XML datoteka), podatke iz dveh ali več XML datotek združimo v eno XML datoteko. To naredimo tako, da podatke iz ene datoteke prekopiramo v drugo.

Združevanje XML datotek

Natisni