Delovanje programa

Ob vstopu v program HITRI PREGLED ODPRTIH POSTAVK se nam odprejo trije podmeniji: Pregled (Alt + P), Šifrant zbirov (Alt + Z), Nastavitve (Alt + N).

Natisni