Analize podatkov za M4

Če želimo izvajati analizo podatkov kliknemo na vrhu preglednice na ikono   (Analize obračuna).

Na voljo imamo 2 vrsti analiz:

-   analiza obračunskih podatkov M4 ter

-   analiza rezultatov obdelave M4.

 

Analiza obračunskih podatkov omogoča pregled podatkov zaposlenih v obliki vrtilne tabele. Nastavitve analize omogočajo omejitev obsega podatkov, ki jih želimo analizirati:

 

    Mesec – predlagajo se meseci od 1-12. Po potrebi lahko mesec spremenimo.

Zaposleni - izpolnimo, ko želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, ko želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času izdelave posameznega obračuna.

 

Po potrditvi nastavitev analize se odpre vrtilna tabela, katere osnovni zapis je obračun zaposlenega. Tega lahko analiziramo glede na dimenzije:

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (ime) - priimek in ime zaposlenega

Mesec – meseci obdelave.

Vir –  ročni vnos, oz. avtomatsko iz programa.

Obdobje – šifra obdobja, ki ga imamo vnesenega na del. času zavezanca.

Ted. delovni čas – tedenski delovni čas zavezanca.

Leto osnove nad. – leto osnove za nadomestilo pri bolezninah.

Benef. delo – šifra benef. Dela

SM s.r. (šifra) - stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

SM s.r. (naziv) - naziv stroškovnega mesta stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

 

Podatkovni del vrtilne tabele sestoji iz naslednjih podatkov:

Redno delo –  ure rednega dela za določeno obdobje.

Nadure – število nadur za določeno obdobje.

Nadomestila – ure nadomestil za določeno obdobje.

Bruto plača – znesek bruto plače za dol. Obdobje.

Prispevki ZPIZ – prispevki ZPIZ za določeno obdobje.

 

Analiza rezultatov obdelave M4. Omogoča pregled podatkov zaposlenih v obliki vrtilne tabele. Nastavitve analize omogočajo omejitev obsega podatkov, ki jih želimo analizirati:

 

Zaposleni - izpolnimo, ko želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, ko želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času izdelave posameznega obračuna.

Dovoljene nadure – vpišemo število dovoljenih nadur po zakonu. V primeru, da dejansko število nadur na zaposlenemu presega dovoljene nadure imamo v nadaljevanju analize možnost pregleda viška nadur.

 

Po potrditvi nastavitev analize se odpre vrtilna tabela, katere osnovni zapis je obračun zaposlenega. Tega lahko analiziramo glede na dimenzije:

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (ime) - priimek in ime zaposlenega

Mesec – meseci obdelave.

Zaposleni od DD –  zaposleni od dneva.

Zaposleni do DD – zaposleni do dneva.

Zaposleni od MM – zaposleni od meseca.

Zaposleni do MM – zaposleni do meseca.

Benef. Delo – šifra benef. dela

SM s.r. (šifra) - stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

SM s.r. (naziv) - naziv stroškovnega mesta stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

 

Podatkovni del vrtilne tabele sestoji iz naslednjih podatkov:

Redno delo –  ure rednega dela za določeno obdobje.

Nadure – število nadur za določeno obdobje

Višek nadur – število viška nadur.

Nadomestila – ure nadomestil za določeno obdobje.

Bruto plača – znesek bruto plače za dol. Obdobje.

Prispevki ZPIZ – prispevki ZPIZ za določeno obdobje.

Benef. MM – benef. Meseci.

Benef. DD – benef. Dnevi.

Natisni