Tiskanje

Podatke o zaposlenih lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno:

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre zaposlenih za katere bi se izpisali podatki.
  • Razvrščanje - izbira je možna med: Šifra zaposlenega in Priimek zaposlenega.
  • Opis liste – možnost vnosa dodatnega opisa, ki se bo natisnil v glavi izpisa kot naziv liste.
  • Samo VRP uporaba – če je označeno, potem se natisnejo podatki samo o delavcih, ki imajo vključeno opcijo »dovoljena uporaba«.

Natisni