Register osnovnih sredstev za zasebnike

Izpiše se lista v obliki predpisanega obrazca Register osnovnih sredstev.

Natisni