Zapiranje več postavk iz DK z enim prejemkom/izdatkom

V kolikor želimo z enim blagajniškim prejemkom ali izdatkom zapreti več dokumentov iz odprtih postavk Dvostavnega knjigovodstva v stolpcu V izbiro označimo dokumente, ki jih želimo zapirati.

Zapiranje več postavk iz DK z enim prejemkom/izdatkom

Natisni