Gumb Dogodki

Gumb uporabljamo za pregled dogodkov otroka. V dogodke otroka se lahko shranjujejo UPN-ji, če je plačnika otrok, mati, oče, skrbnik ali gre za združevanje položnic.

Natisni