Zbiri za terjatve in obveznosti

Šifrant je namenjen pripravi in pregledu zbirnih podatkov za pregled le-teh preko interneta.

 

·      Šifra – vpišemo šifro zbira.

·      Naziv – zbir poljubno poimenujemo.

·      Vrsta – izberemo ali gre za Terjatve ali Obveznosti.

·      Konti - vpišemo konte, ki jih želimo vključiti v posamezen zbir. Vnašamo toliko vrstic, kolikor različnih kontov želimo vključiti v zbir.

 

 

Natisni