Urejanje podatkov o izdajah

Podatke o izdaji urejamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrano izdajo, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani izdaji. Izdaje iz preteklih let, katerih datum je izven obdobja knjiženja iz nastavitvenih podatkov, se lahko le pregledujejo, ne moremo pa jim spreminjati podatkov.

Natisni