Ažuriranje izdajnic

Ko kupec pride prevzet blago, odpremo izdajnico, katera je nastala iz določenega računa ali dobavnice. Na preglednici izdajnic poiščemo ustrezen dokument preko polj številka, datum, stranke ali pa npr. kar vpišemo številko računa, katerega nam kupec predloži. Kupec mora poleg računa imeti tudi izdajnico, katero so mu izpisali na blagajni.

Ko izberemo izdajnico, jo z dvoklikom ali klikom na »popravi zapis« odpremo:

  • Glava izdajnice – samo prikaz podatkov o datumu in številki izdajnice ter stranki. Podatkov ni možno spreminjati.
  • Pozicije izdajnice – v samih pozicijah imamo podatke o artiklih, kateri niso bili prevzeti na blagajni. Vnosno polje je samo »Količina izdaje« v katero vpisujemo količin blaga, ki ga kupec prevzame. To je lahko celotna ali pa samo delna količina. Če prevzame samo delno količino, potem je takšna izdajnica še odprta in jo seveda naslednjič zopet lahko ažuriramo. Količina izdaje ne more presegati količino, katera je še za prevzemanje.
  • Izdaj vse – preko tega gumba lahko hkrati izdamo celotno izdajnico. V »količino izdaje« se tako predlaga celotna količina za prevzem.

Natisni