Knjiga uvoza

V Knjigo uvoza vnašamo račune, ki so vezani na uvoz.  Ko se v glavnem meniju odločimo za prikaz knjige izdanih računov, se odpre pogovorno okno Knjiga uvoza – izbira obdobja. V njem podamo obdobje, za katerega želimo vnašati ali prikazovati podatke prejetih računih.

Odpre se nam okno s seznamom računov vezanih na uvoz za to obdobje.

Natisni