Pošiljanje obračunskih listov iz programa Drugi osebni prejemki po e-pošti

Od verzije iCentra 2018_14_000 dalje, lahko tudi iz Drugih osebnih prejemkov (DOP) pošiljate obračunske liste po elektronski pošti.

Pošiljanje obračunskih listov po e-pošti

 

Natisni