verzija 2017.15.001

Dnevne obdelave

  • Opominjanje - gumb Izstavitev: urejena oba SAOP vzorca za tisk opominov tako, da je številčenje strani pravilno, če je opomin daljši kot 1 stran in urejen je izpis z UPNQR nalogom tako, da ni nepotrebne dodane prazne strani.
  • Izterjave - Izvršbe - gumb Priprava: v primeru, da imamo urejeno povezavo na SPR, potem se po kliku na Priprava odpre okno za ureditev nastavitev za pripravo podatkov iz SPR.

 

Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: obdelava je dopolnjena tako, da:

  • se povezave na postavke prometov, ki so vezane na otvoritev leta in hkrati pripravljene opomine, popravijo v postavkah opomina
  • se morebitna negativna zapisana stopnja opomina zapiše kot stopnja opomina 0

Natisni