Potrjevanje računov

Račune podpisniki potrjujejo na Potrjevanje računov. Tam so v tabeli zgoraj levo zapisani vsi računi katere morajo potrditi. Račun potrdimo tako, da se postavimo nanj in pritisnemo preslednico. Če smo potrdili napačen račun, ga umestimo nazaj med nepotrjene račune tako, da še enkrat potrdimo račun s preslednico (na tak način se nam odstrani kljukica).V tabeli imamo možnost izbora Vsi računi, Nepotrjeni računi oziroma Potrjeni računi.

 

 

V sredinskem delu tabele imamo zapisane podatke o samem računu (zaporedna številka, originalna številka, šifra stranke, datumi prejema, datum računa, datum opravljanja storitev in datum zapadlosti, znesek računa, denarna enota ter znesek v domači denarni enoti. Vpisana je tudi skupina podpisnikov).

 

V spodnjem delu tabele pa imamo vpisane datume izročitve in pa datum vrnitve, ki se nam zapiše takrat, ko račun potrdimo s preslednico.

 

V kolikor pa račune predhodno tudi skeniramo, imamo v desnem delu ekrana sliko računa.

 

V primeru uporabe dodatne kode za Javna naročila:

-   Preglednica je dopolnjena z gumbom Javna naročila in drugo v primeru. Ta funkcionalnost vam omogogoča takojšen vpogled na povezavo med prejetim računom in javnim naročilom oz. omogoča, da to povezavo vzpostavite.

-   Potrditve dodatno: v primeru, da je povazava med prejetim računom in javnim naročilom vzpostavljena, potem dobite informacijo o proračunskih postavkah iz javnega naročila ter ostanku predobremenitve.

 

Natisni