Stimulacija po SM

Stimulacija po SM

Šifrant izpolnimo, ko moramo v obračunu plače zaposlenim upoštevati odstotek ali znesek dodatka za stimulacijo po stroškovnih mestih.

Šifra SM – vpišemo šifro stroškovnega mesta ali jo izberemo iz šifranta, ki se odpre s klikom na gumb .

% stimulacije – če želimo na osnovi stroškovnih mest obračunavati stimulacijo v %, vpišemo procent stimulacije za izbrano stroškovno mesto.

Vrednost osnove – če želimo na osnovi stroškovnih mest obračunavati stimulacijo v fiksnem znesku, vpišemo znesek stimulacije za izbrano stroškovno mesto.

Natisni