Tiskanje občin

Program omogoča izpis občin na podlagi omejitev, ki jih sami določimo. S pritiskom na gumb  se nam odpre spodnje okno:

Šifra od do – izpis omejimo glede na šifro občine.

Delni naziv – vpišemo del naziva, po katerem želimo izpisati občine, npr. mestna.

Uredi po – imamo možnost izbire med po Šifri ali po Nazivu.

Tiskanje izpostav ZZZS – če polje potrdimo, se bo tiskala tudi izpostava ZZZS v občini.

Tiskanje upravnih enot – če polje potrdimo, se bo tiskala tudi upravna enota, pod katero občina spada.

Tiskanje opomb – če polje potrdimo, se bodo opombe, vezane na občino, tiskale.

Tiskanje izbirnih parametrov – če polje potrdimo, se bodo nastavitve tiskanja, ki jih izberemo, tiskale.

Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

Natisni