Verzija 2018.01.000 z dne 12.1.2018

  • omogočimo, da račun v čakalni vrsti vidi oseba, ki je račun potrdila in v primeru nadomeščanja tudi prvotni potrjevalec
  • dopolnjen je OLAP z naslednjimi polji: zneski vrstic, datum prejema, originalna številka

Natisni