Artikli

Šifrant Artikli je preglednica, ki prikazuje seznam vseh naših artiklov. Artikel je lahko trgovsko blago, embalaža, izdelek, material, polizdelek, avans, vrednostno blago… Artikli so v vseh SAOP Windows programih, ki jih uporabljajo, skupni. Prikažemo ga v oknu Artikli, ki ga odpremo tako, da v meniju izberemo Artikli. Po vseh prikazanih poljih obstaja možnost iskanja in sortiranja zapisov. Vnašanje, popravljanje,brisanje, izpisovanje šifranta strank, uvoz ter izvoz artiklov, so natančneje prikazani v Šifrantu Artiklov.

Natisni