Verzija 2021.03.001 z dne 19.02.2021

  • Odpravljena napaka pri uvozu preteklih zaposlitev. Zapisi, povezani z drugimi šifranti, se ne brišejo več.
  • Odpravljena je napaka ob dvojnem kliku na stolpce Datum zadnje zaposlitve, Datum prekinitve in Št. dni dopusta tekočega leta.

Natisni